DỊCH

THÀNH VIÊN CỦA TÔI

HÔM NAY...

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

..HÀ NỘIDu bao thoi tiet - Thu do Ha Noi .TP.HUẾDu bao thoi tiet - Co do Hue .TP.HCMDu bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh ĐÀNẴNGDu bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang NTRANGClick for Nha Trang, Viet Nam Forecast BẠCH LONG VĨ Click for Bach Long Vi, Viet Nam Forecast ĐỒNG HỚI Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quốc Ủy 0987.735.235)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Theo bạn, Quốc Ủy tôi quê quán ở đâu?
  Quảng Bình
  Quảng Trị
  TT Huế
  Sông Bé

  Ảnh ngẫu nhiên

  Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg Images_32.jpg Baner_Tet_1.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Chuc_NM.swf H_daoden_long2.swf CM_nammoi.swf Ha_noi_niem_tin.swf Cun_con1.swf Que_huong2.swf H1.png Xuan_Ve_Phuoc_Long__Dang_cap_nhat_NCT_38633996929992343750.mp3 Tien_hoc_le__Hau_hoc_van.swf Quoc_Uy__Giam.jpg Quatangcuocsong_Viquantoathongthai.flv Tinh_ca_CR.swf Bai_tap_uon_eo_cua_cac_co_gai4.swf Co_gai_dan_tranh13.swf Thiep_cua_Promise.jpg Chuc_mung_nam_moi21.swf

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT WEBSITE

  BÁO MỚI

  THỐNG KÊ

  THƯ PHÁP

  TT 28/ BGD-ĐT: quy định chế độ làm việc của GV

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Quốc Ủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:25' 07-11-2009
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 526
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 28 /2009/TT-BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009
  
  
  THÔNG TƯ
  Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
  Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
  Nơi nhận:
  - Văn phòng TW;
  - Ban tuyên giáo TW;
  - Văn phòng và UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
  - Các Sở GD&ĐT (để triển khai thực hiện);
  - Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế.
  KT.BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Vinh Hiển
  Đã ký
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  __________________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _________________________________
  
  

  QUY ĐỊNH
  Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  ———————————

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật (sau đây gọi chung là các trường phổ thông).
  2. Quy định này không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

  Chương II
  NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Điều 3. Nhiệm vụ của giáo viên
  Nhiệm vụ của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ
   
  Gửi ý kiến

  THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

  1. Quý thầy cô và các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  2.Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái để đăng kí thành viên.
  hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  3. Nếu đã đăng ký rồi, quý thầy cô và các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái để tải tài liệu về máy tính của mình.
  4. Khi đăng nhập xong, mời quý thầy cô và các bạn gia nhập thành viên ở góc phải trên cùng của trang bằng cách nhấp vào dòng (Gia nhập trang riêng), sau đó nhấp vào lệnh đồng ý bên dưới mục THÔNG TIN HƯỚNG DẪN để gia nhập và cùng chia sẻ thông tin.Cám ơn quý thầy cô và các bạn!
  NGUYỄN QUỐC ỦY

  QUÊ HƯƠNG

  SÔNG NƯỚC QUÊ HƯƠNG

  NÀO! CÙNG LÀM CA SĨ!

  TRUYỆN CƯỜI

  LĂNG KÍNH

  GIẢI TRÍ CÙNG HOÀI LINH

  HOÀI LINH